top of page

Vad vi kan

Vår projekterfarenhet inkluderar det mesta du kan tänka dej. Och litet till.  Från smått till stort - och till jättesort. Omfattande regionala strategiska planer, internationell logistik, stadsutvecklingsvisioner, investeringsplaner, kommersiella centra, trafiklösningar, bilfri stad -studier, torg- och gågatumiljöer, parker, parkmöbler, överdäckning av infartsleder, miljöstrategier, miljökonst, inglasade centrumstrukturer, nybyggen i krävande centrummiljö, parkeringsgrottor, centrumutveckling, stadsbulevarder, utvecklande av högskolemiljöer, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, utvärderingar, konkurrensutsättning av offentlig upphandling, nydanande byggnadskoncept, nydanande brokoncept, hotell, corporate identity-ansvar, flotta våningshus, integrerade affärs-bostadshus-parkeringskomplex-lösningar, villor, organisations- och produktivitetsutveckling, nydanande arbetsmiljö- och atmosfärprojekt, ekobyggande, renoveringar, restaureringar av värdebyggnader, nybyggnader av alla de slag, stora och små helhetsinredningar, möbeldesign, möbelrestaurering, konstverk, produktdesign, produktutveckling, produktkonceptuering, branding, belysningsprojekt, grafiska produkter, grafisk identitet. Glömde vi nåt?
 

bottom of page