top of page

Miljö som investering

Miljö är alltid ett investerat kapital. Som ska förvaltas och odlas ansvarsfullt. Och som det kan kräva speciella insikter att göra produktivt - som kapital, som arbetsmiljö, som produktionsfaktor, som rekreationstillgång, som offentlig miljö, som . . .


Som kapitalplacering har miljöer en unik egenskap: de kan växa i värde trots att du konsumerar dem. När du vet vad du gör kan du både äta kakan och ha den kvar, värdefullare än den var. Mums.

Miljö handlar också om etiska val. Om miljöansvar. Om miljöer vi mår bra i. Det är de miljöerna som ger långsiktig, ansvarsfull avkastning.

bottom of page